Privacy verklaring

Privacyverklaring Digmon Roovers

Digmon Roovers - Gitarist, Gitaardocent, "Gitaarbassist".
Gevestigd aan de Oliemulderstraat 51, 9724 JD, Groningen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je gebruik maakt van diensten Digmon Roovers, dan hebben wij gegevens van jou nodig.
Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum (ivm btw)
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lennart@rgm-indeklas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Digmon Roovers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Inschrijfformulier

Wanneer jij inschrijft voor gitaarles middels een inschrijfformulier via de mail, of op de website en deze invult, vraagt Digmon  jou om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerkt Digmon alleen de gegevens die jij aan hem verstrekt via het formulier:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (i.v.m. BTW)
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoon (mobiel)
 • Ervaring gitaarspelen

Digmon Roovers gebruikt bovenstaande persoonsgegevens op basis van jouw toestemming.


Nieuwsbrief
Wanneer je les hebt van Digmon ben je automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Op die manier blijf je op de hoogte van nieuws en belangrijke informatie. Hiervoor gebruikt Digmon de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Digmon verwerkt je persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief op basis van jouw toestemming. Digmon bewaart de informatie totdat je je afmeldt voor zijn nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze nieuwsbief. Iedere e-mail bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Inloggen website
Wanneer je een leerling van Digmon bent kan je inloggen op de website. Hiervoor gebruikt Digmon de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam


Downloaden, kopen lesmateriaal
Voor het downloaden  en/of kopen van lesmateriaal gebruikt Digmon de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Digmon Roovers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Klantgegevens, welke noodzakelijk zijn voor de boekhouding en uitvoering van lesovereenkomsten worden opgeslagen voor de duur van de fiscale bewaarplicht, namelijk 7 jaar. De gegevens worden gewist, als er na die periode geen relatie meer bestaat met de klant. E-mailberichten die niet onder de fiscale bewaarplicht vallen worden voor onbepaalde tijd in digitaal archief bewaard.


Delen met anderen

Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen en niet gebruikt voor (andere dan de les van Digmon) commerciële doeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Na het intrekken van jouw toestemming, verwijderen we jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar digmonroovers@gmail.com.


Beveiliging

Digmon Roovers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Digmon via email-adres digmonroovers@gmail.com


Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Digmon Roovers, kun je contact opnemen via email-adres: digmonroovers@gmail.com
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Neem contact op

Digmon Roovers

Locatie Studio Groningen:
Borgmanschool, ingang Oliemulderstraat 51
9724 JD, Groningen

T : 06-55378258
E : digmonroovers@gmail.com

Kvk-nummer, BTW-nummer en Bankrekening op te vragen.

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.